Vitiligo, vitamines en mineralen en supplementen

Alternatieve behandeling bij vitiligo, Vitaminen, mineralen aminozuren en enzymen; de feiten

Onconventionele behandeling :

• Van sommige vitaminen , mineralen , aminozuren en enzymen wordt gezegd dat ze de huidskleur bij mensen die vitiligo hebben herstellen .

• De meeste zijn niet onderzocht , dus er is geen bewijs dat deze behandelingen werken en er is geen kennis van mogelijke bijwerkingen.

Wat is er wel onderzocht:

Ginkgo biloba , een kruid , is onderzocht in een klinische studie. De resultaten van deze studie geven aan dat het kruid huidskleur kan herstellen en het stoppen ervan geeft een  verslechtering van vitiligo

800px-GINKGOBAUM-2

In de ginkgo biloba proef hadden 10 patiënten die ginkgo biloba kregen een merkbare of volledige teruggave van huidskleur. Twee patiënten die de placebo kregen ( bevat geen werkzame stof) hadden ook een merkbare of volledige teruggave van huidskleur. Om die reden is natuurlijk meer onderzoek nodig. Het staat niet vast dat de ginkgo biloba in de eerste groep de reden was voor de repigmentatie van de huid.

Meer algemene informatie over ginkgo biloba en de veilidheid er van kun je hier vinden.

Vitamine B12, foliumzuur en UVB

Vitamine B12 en foliumzuur deficiëntie bij sommige vitiligo patiënten heeft onderzoekers ertoe aangespoord om de werkzaamheid van deze vitaminen in de behandeling van vitiligo onderzoeken. In een gecontroleerde studie onderzochten ze de waarde van smalle band UVB fototherapie voor de behandeling van vitiligo en het mogelijke aanvullende effect van vitamine B12 en foliumzuur. Zevenentwintig patiënten met langdurige stabiele vitiligo werden opgenomen en gerandomiseerd in een “UVB alleen” (UVB) of “UVB gecombineerd met vitamine B12 en foliumzuur” (UVB +) groep. Patiënten werden  driemaal per week bestraald voor een jaar, terwijl repigmentatie zorgvuldig werd gecontroleerd. In 92% (25/27) van de patiënten werd tot 100% repigmentatie waargenomen. Repigmentatie was opmerkelijk in laesies op het gezicht, hals en keel, onderarm, borst, rug en onderbenen, terwijl repigmentatie op de handen, polsen, voeten en enkels  minimaal bleek te zijn. Er was geen verschil tussen de  UVB-groep en de UVB + groep. Deze studie bevestigt dat smalband UVB fototherapie  een effectieve behandeling van vitiligo geeft en dat gelijktijdige behandeling met vitamine B12 en foliumzuur laat de uitkomst van de behandeling van vitiligo met smalle band UVB fototherapie verbeteren.

Vitamine E en fototherapie

Ander onderzoek vond dat de combinatie vitamine E en fototherapie effectiever was dan alleen fototherapie, maar het onderzoek was klein van opzet en daarom was de uitkomst wellicht toeval.

L-phenylalanine is wellicht het meest onderzocht. Er zijn meerdere onderzoeken geweest naar L-phenylalanine in combinatie met fototherapie. Het werd in de onderzoeken van 6 tot 18 maanden gebruikt. De onderzoeken gaven allemaal aan dat L-phenylalanine een positieve bijdrage levert aan repigmentatie. Helaas waren de onderzoeken dusdanig opgezet dat er meer onderzoek nodig is naar het effect.

Chinese geneeskundige kruiden

Onder meer walnoot, zhi bei fu ping en lu lu tong zijn onderzocht. Er werden positieve effecten gerapporteerd alleen zijn deze in ander onderzoek niet herhaald. Er is (heel) zwak bewijs dat ze voor verbetering kunnen zorgen.

Bijwerkingen

Van de hierboven beschreven onderzoeken zijn ook bijwerkingen bekend, namelijk misselijkheid, erytheem (roodheid van de huid) en jeuk.

Zoek je volgende bestemming