Gotu kola, werking en bijwerkingen.

Gotu-kola is een kruid uit de peterselie-familie. Het wordt vaak gebruikt in de traditionele Chinese en Ayurvedische geneeskunde. De bovengrondse delen worden gebruikt om medicijnen te maken.

Gotu kola wordt gebruikt voor brandwonden en een slechte bloedsomloop die kunnen leiden tot spataderen (veneuze insufficiëntie). Het wordt ook gebruikt voor littekens, striae en vele andere aandoeningen, maar er is geen goed wetenschappelijk bewijs om dit gebruik te ondersteunen.

Hoe werkt het?
Gotu-kola bevat bepaalde chemicaliën die ontstekingen lijken te verminderen en ook de bloeddruk in aderen verlagen. Gotu kola lijkt ook de productie van collageen te verhogen, wat belangrijk is voor wondgenezing.

Gebruik en effectiviteit?
Mogelijk effectief voor

Brandwonden. Het toepassen van gotuola op tweedegraads brandwonden lijkt de tijd te verkorten die nodig is om brandwonden te genezen.
Slechte bloedsomloop die kan leiden tot spataderen en andere aandoeningen (veneuze insufficiëntie). Het gebruik van gotuola of een specifiek extract van gotuola (centellase) via de mond gedurende 4-8 weken lijkt de bloedcirculatie te verbeteren en zwelling te verminderen bij mensen met een slechte bloedcirculatie in de benen.

Mogelijk niet effectief voor

Huidbeschadiging veroorzaakt door bestralingstherapie (stralingsdermatitis). Het aanbrengen van een crème met gotu-kola-extract lijkt de ernst van huidbeschadiging door straling bij vrouwen die worden behandeld voor borstkanker niet te verminderen.

Onvoldoende bewijs voor

Verharding van de slagaders (atherosclerose). Mensen met atherosclerose hebben vetafzettingen, plaques genaamd, langs de bekleding van hun bloedvaten. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van gotuola gedurende 3 maanden tot 4 jaar, met of zonder zeedennen, kan helpen om deze plaques te stabiliseren, zodat ze minder snel afbreken en stolselvorming veroorzaken. Dit kan het risico op een hartaanval of beroerte verminderen.
Een ziekte van kleine bloedvaten bij mensen met diabetes (diabetische microangiopathie). Het gebruik van gotuola gedurende 6-12 maanden kan de bloedsomloop helpen verbeteren en het vasthouden van vocht verminderen bij mensen met diabetes van wie de kleine bloedvaten zijn beschadigd door hun ziekte.
Overtollig littekenweefsel (keloïden). Er zijn aanwijzingen dat het aanbrengen van een extract van gotuola op de huid keloïden kan helpen verminderen. Vroeg onderzoek toont ook aan dat het nemen van gotuola via de mond het uiterlijk van keloïden kan verbeteren.
Littekens. Vroeg onderzoek suggereert dat het aanbrengen van een specifieke gotuola-crème (Alpha Centella, niet verkrijgbaar in de VS) tweemaal daags gedurende 6-8 weken na het verwijderen van hechtingen op de huid kan helpen om littekens te verminderen.
Een ziekte die wordt veroorzaakt door parasitaire wormen (schistosomiasis). Er zijn aanwijzingen dat gotuola, geïnjecteerd door een zorgverlener, blaaswonden kan helpen die worden veroorzaakt door een parasitaire infectie die schistosomiasis wordt genoemd.
Striae. Het aanbrengen van crème met gotuola en andere ingrediënten kan striae tijdens de zwangerschap helpen voorkomen. Vroeg onderzoek toont ook aan dat het nemen van gotuola striae dikker en flexibeler lijkt te maken in vergelijking met het gebruik van crèmes voor striae.
Bloedstolsels die zich vormen in de aderen (veneuze trombo-embolie of VTE). Gotu-kola zou kunnen helpen bij het voorkomen van bloedstolsels tijdens lange vliegtuigvluchten. Vroeg onderzoek toont aan dat gotuola de vochtretentie kan verminderen en de bloedcirculatie kan verbeteren bij mensen die langer dan 3 uur in vliegtuigen reizen. Maar het is onbekend of deze bevinding zich vertaalt in minder bloedstolsels.
Wond genezen. Vroeg onderzoek toont aan dat het aanbrengen van gotuola op de huid de wondgenezing helpt verbeteren.
Eczeem (atopische dermatitis).
Geheugen- en denkvaardigheden (cognitieve functie).
Dikke, verheven littekens (hypertrofische littekens).
Ongerustheid.
Verkoudheid en griep.
Diarree.
Vermoeidheid.
Hepatitis.
Indigestie.
Geelzucht.
Zonnesteek.
Tonsillitis.
Urineweginfectie
Andere condities.

Er is meer bewijs nodig om de effectiviteit van gotuola voor deze toepassingen te beoordelen.
Bijwerkingen en veiligheid
Bij orale inname: Gotu-kola is MOGELIJK VEILIG voor de meeste mensen bij orale inname tot 12 maanden. Het kan misselijkheid en buikpijn veroorzaken. In zeldzame gevallen kan gotuola ook leverproblemen veroorzaken als het via de mond wordt ingenomen.

Indien aangebracht op de huid: Gotu kola is MOGELIJK VEILIG voor de meeste mensen wanneer het tot 10 weken op de huid wordt aangebracht. Gotu-kola kan jeuk en roodheid veroorzaken.
Speciale voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:
Zwangerschap: Gotu-kola is MOGELIJK VEILIG voor zwangere vrouwen wanneer het op de huid wordt aangebracht. Er is niet genoeg betrouwbare informatie om te weten of gotuola veilig is om via de mond in te nemen tijdens de zwangerschap. Blijf aan de veilige kant en vermijd gebruik.

Borstvoeding: Er is onvoldoende betrouwbare informatie om te weten of gotuola veilig is om te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. Blijf aan de veilige kant en vermijd gebruik.

Leverziekte: er bestaat bezorgdheid dat gotuola leverschade kan veroorzaken. Mensen die al een leveraandoening hebben, moeten het gebruik van gotuola vermijden. Het kan leverproblemen verergeren.

Chirurgie: Gotu-kola kan te veel slaperigheid veroorzaken in combinatie met medicijnen die tijdens en na de operatie worden gebruikt. Stop met het gebruik van gotuola ten minste 2 weken voor een geplande periode

Interacties?
Grote interactie

Gebruik deze combinatie niet
!

Sedatieve medicijnen (CZS-depressiva) werken samen met GOTU KOLA

Grote hoeveelheden gotuola kunnen slaperigheid en sufheid veroorzaken. Medicijnen die slaperigheid veroorzaken, worden kalmerende middelen genoemd. Het gebruik van gotuola samen met kalmerende medicijnen kan te veel slaperigheid veroorzaken.

Sommige kalmerende medicijnen zijn onder meer clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbital (Donnatal), zolpidem (Ambien) en andere.

Matige interactie

Wees voorzichtig met deze combinatie
!

Medicijnen die de lever kunnen schaden (hepatotoxische geneesmiddelen) werken samen met GOTU KOLA

Gotu-kola kan de lever beschadigen. Het gebruik van gotuola samen met medicijnen die ook de lever kunnen schaden, kan het risico op leverschade vergroten.

Sommige medicijnen die de lever kunnen beschadigen zijn paracetamol (Tylenol en anderen), amiodaron (Cordarone), carbamazepine (Tegretol), isoniazide (INH), methotrexaat (Rheumatrex), methyldopa (Aldomet), fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanoxazol), erytromycine (Erythrocin, Ilosone, anderen), fenytoïne (Dilantin), lovastatine (Mevacor), pravastatine (Pravachol), simvastatine (Zocor) en vele anderen.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Een reactie plaatsen

negen + zes =